Tymczasowe zasilanie

PGS Sp. z o.o. świadczy usługi tymczasowych zasilań na czas remontu lub awarii sieci, obiektów gazowniczych, stacji redukcyjno-pomiarowch.

ZAPEWNIAMY:

  • Dostawę LNG – SCHŁODZONEGO, SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI METANU (UN1972)– bezpośrednio od Producenta
  • Budowę tymczasowej instalacji regazyfikacyjnej
  • Obsługę tymczasowej instalacji 24h/7
  • Wykwalifikowaną obsługę posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia
  • Zasilanie odbiorców gazem ziemnym wysokometanowym

PARAMETRY:

  • Przepływ gazu do 2 000 Nm3 gazu/h – w przypadku wyższych przepływów prosimy o bezpośredni kontakt
  • Ciśnienie od 1 do 8 bar
  • LNG po odparowaniu odpowiada wartością gazu ziemnego podgrupy E (GZ50)
  • Gaz posiada temperaturę o 10 °C  niższą od temperatury otoczenia

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI USŁUGI ZASTRZEGAMY SOBIE KONIECZNOŚĆ WIZJI LOKALNEJ TERENU POD TYMCZASOWE ZASILANIE.

ZAPYTAJ O OFERTĘ