Transport

TRANSPORT LNG (LIQUID NATURAL GAS)

  • Transport SCHŁODZONEGO, SKROPLONEGO GAZU ZIMNEGO O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI METANU, UN 1972 wyspecjalizowanymi środkami transportu (ciągniki siodłowe z atestami do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz kontenery i cysterny kriogeniczne spełniające wymogi TDT, TUV i ADR) od producenta do dowolnie wskazanej przez klienta miejscowości na terenie Europy
  • Udział w rozładunku SCHŁODZONEGO, SKROPLONEGO GAZU ZIMNEGO O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI METANU UN 1972 – LNG
  • Pełna dyspozycyjność
  • Utrzymanie floty transportowej w pełnej gotowości do transportu
  • Wykwalifikowana, doświadczona i niezawodna kadra

TRANSPORT LN2 (LIQIUD NITROGEN)

  • Proponujemy Państwu także transport SCHŁODZONEGO, SKROPLONEGO AZOTU, UN1977 od producenta do dowolnie wskazanej przez klienta miejscowości na terenie Europy
  • Przeazotowanie istniejącej instalacji gazowej, gazociągów lub schładzania zbiorników LNG przed rozruchem i stworzenie bezpiecznej atmosfery
  • Pełna dyspozycyjność
  • Utrzymanie floty transportowej w pełnej gotowości do transportu
  • Wykwalifikowana, doświadczona i niezawodna kadra